Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

·         Gıda mevzuatı ve yasal yükümlülüklere uygun ürün üretmek

·         Yüksek teknolojiyi kullanarak, ürünlerimizi hijyenik koşullar altında üretmek, pazarlamak ve müşteriye sunmak

·         Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

·         Kalite sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun üretim yapmak,

·         İnsan sağlığı konusunda ödün vermeden çalışmak,

·         Yüksek verimlilikte ve zamanında üretmek,

·         Kalite ve gıda güvenliği anlayışını tüm çalışanlarımıza benimsetmek

·         Doğal çevreyi korumak ve iş güvenliği kurallarını benimsemek

·         Sürekli gelişim ilkesiyle çalışmak

·         Kalite ve gıda güvenliği anlayışımızla sektörümüzde marka olmak

KALİTE  VE GIDA GÜVENLİĞİ AMACIMIZ

·         İnsan sağlığına önem vermek, hijyenik kurallara uygun üretim yapmak,

·          Müşteri memnuniyetini sağlamak,

·          Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFİMİZ

·         Gıda güvenliği sistemimizi sürekli geliştirmek,

·         Çalışanlarımıza eğitim vermek,

·         Kalite ve gıda güvenliği konusunda sektörümüzde öncü olmak,

·         Verimli çalışarak, maliyetlerimizi düşürmek ve rekabet gücümüzü arttırmak.